BREZPLAČNA DOSTAVA naročila nad 90€*

* Dostava naslednji delovni dan z GLS (za naročila, zaključena do 12.00)

NE SPREGLEJTE NOVOSTI!   

Izberite ali pokličite za svetovanje: 030 240 250!

 

Splošni pogoji poslovanja spletne strani in trgovine Babadu.si

 

I. Opredelitve

1. Ponudnik je družba BABADU d.o.o., Ul. Fortunata Berganta 3, 1241 Kamnik, matična številka:3865975, ident. številka za DDV (ID): SI29124689. 

Ostali podatki o ponudniku: 

Št. poslovnega računa: SI56 3000 0000 8840 422 , odprt pri Sberbank banka, d.d.
Zavezanec za DDV: DA
Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 13.12.2010, 2010/45736. Osnovni kapital družbe: 7.500,00 EUR.
Babadu d.o.o  ni član trgovske zbornice.
Kontaktni email: info@babadu.si


2. Spletna stran in trgovina Babadu.si je informacijski sistem, ki ga upravlja ponudnik in je namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabnikom.

3. Splošni pogoji so ti splošni pogoji za uporabo spletne strani in trgovine Badabu.si, ki določajo pogoje, omejitve in način uporabe spletne strani in trgovine Babadu.si, pogoje prodaje izdelkov, ki jo izvaja ponudnik preko spletne strani in trgovine Babadu.si ter pogoje nakupa izdelkov preko spletne strani in trgovine Babadu.si.

4. Uporabnik je oseba, ki uporablja spletno stran in trgovino Babadu.si oz. preko spletne strani in trgovine Babadu.si opravlja nakupe.

5. Vsebine so vsi podatki, informacije, gradiva in druge vsebine, objavljene na spletni strani in trgovini Babadu.si, kar med drugim vključuje tudi besedila, slike, fotografije, glasbo, video vsebine, programsko opremo, zvočne vsebine, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter drugo.

 

II. Pogoji, omejitve in način uporabe spletne strani in trgovine Babadu.si

6. Ponudnik samostojno določa:

 • vsebine na spletni strani in trgovini Babadu.si;
 • ponudbo izdelkov, ki jih prodaja preko spletne strani in trgovine Babadu.si;
 • druge pogoje izvajanja svojih storitev ter
 • vse ostalo v zvezi s spletno stranjo in trgovino Babadu.si.

7. Nakupe preko spletne strani in trgovine Babadu.si smejo opravljati samo osebe, ki so starejše od 18 let. Osebe, stare od 15 do 18 let smejo nakupe preko spletne strani in trgovine Babadu.si opravljati samo ob predhodnem pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.

8. Šteje se, da uporabnik s prvo uporabo spletne strani in trgovine Babadu.si soglaša s temi splošnimi pogoji in vsem ostalim v okviru spletne strani in trgovine Babadu.si.

9. Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacije na daljavo le, če se uporabnik s tem strinja.

10. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila;
 • pošiljatelj bo jasno razviden;
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne, prav tako bo ponudnik jasno določil pogoje udeležbe v njih;
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil. Željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

11. Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran in trgovino Babadu.si v skladu stemi splošnimi pogoji in veljavnimi predpisi ter na način in v vsebini, ki sta skladna z namenom, s katerim ponudnik zagotavlja spletno stran in trgovino Babadu.si.

12. V primeru kakršnekoli kršitve teh splošnih pogojev je uporabnik - kršitelj ponudniku in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, ponudnik pa ima pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne strani in trgovine Babadu.si. Ponudnik sme nadalje uporabniku brez opozorila preprečiti nadaljno uporabo spletne strani in trgovine Babadu.si.

13. Uporabnik je dolžan uporabljati spletno stran in trgovino Babadu.si izključno v nekomercialne namene. Prav tako je prepovedana uporaba spletne strani in trgovine Babadu.si za prenašanje škodljivih programov (kot npr.: virusi), kakor tudi kakršnakoli druga zloraba spletne strani in trgovine Babadu.si.

14. Spletna stran in trgovina Babadu.si ter vse objavljene vsebine so last ponudnika oz. je ponudnik imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporabnik navedenih vsebin ne sme spreminjati, kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati ali na kakršenkoli drug način širiti brez izrecnega predhodnega dovoljenja ponudnika. Uporabnik je dolžan v okviru dovoljene uporabe vsebin ohraniti vse označbe avtorskih pravic in drugih pravic industrijske lastnine ter morebitna druga obvestila in opozorila.

15. Blagovne in storitvene znamke ter logotipi (npr. znamka Babadu in logotip Babadu), objavljeni na spletni strani, so last ponudnika oz. je ponudnik imetnik pravic za njihovo uporabo in razpolaganje z njimi. Uporabnik navedenih blagovnih in storitvenih znamk ter logotipov ne sme uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljena ponudnika.

16. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi na spletni strani in trgovini Babadu.si zagotavljati točne in aktualne vsebine, vendar ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin. Karakteristike izdelkov, njihova zaloga in cena se lahko spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti vsebin na spletni strani. V takem primeru, bo ponudnik uporabnika obvestil o eventualnih spremembah in mu omogočil preklic naročila ali zamenjavo naročenega izdelka. Vse fotografije izdelkov so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka, sodijo zgolj kot informativni prikaz izdelka.

17. Če uporabnik katerokoli vsebino oblikuje sam (npr. mnenja o izdelkih), vsebina ne sme biti v nasprotju z veljavnimi predpisi, nadlegujoča, grozilna, vulgarna, marketinška, komercialna in/ali kakorkoli drugače sporna (kot npr.: izražanje sovraštva, rasizma, pedofilije, nacizma, itd.). Ponudnik v nobenem primeru ne odgovarja za vsebine, ki jih oblikujejo uporabniki in za vsebine, ki jih na spletni strani in trgovini babadu.si objavljajo tretje osebe (npr. oglasi), pravtako ne odgovarja za kakovost in skladnost navedenih vsebin z veljavnimi predpisi. Ponudnik ima pravico katerekoli vsebine, ki jih oblikujejo uporabniki, kadarkoli umakniti s spletne strani in trgovine babdu.si ali kakorkoli drugače onemogočiti dostop do teh  vsebin, ne da bi bil dolžan od tem obvestiti ali pridobiti privolitev uporabnika, ki je takšno vsebino oblikoval.

18. Ponudnik pravtako ne odgovarja uporabnikom za morebitno nedosegljivost spletne strani in trgovine Babadu.si, za motnje pri dostopu do spletne strani in trgovine Babadu.si, za motnje pri uporabi spletne strani in trgovine Babadu.si, za slabšo kakovost spletne strani in trgovine Babadu.si ter za katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo in trgovino Babadu.si.

19. Ponudnik sme brez predhodnega opozorila prekiniti delovanje spletne strani in trgovine Babadu.si: (i) če zaradi napake, okvare, naravne ali druge nesreče ter iz drugih podobnih vzrokov tehnično ne more zagotavljati spletne strani in trgovine Babadu.si in (ii) če je to potrebno zaradi vzdrževalnih del na omrežju oz. drugi infrastrukturi.

20. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za:

 • vsebine, ki jih tretje osebe objavijo na spletni strani in trgovini Babadu.si in kakršnekoli nezaželene posledice objave teh vsebin v razmerju do kateregakoli tretjega;
 • nedelovanje spletne strani in trgovine Babadu.si;
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi uporabe spletne strani in trgovine Babadu.si.

21. Ponudnik, njegovi zaposleni, zunanji sodelavci in poslovni partnerji v nobenem primeru niso odgovorni za direktno, indirektno, naključno, specialno ali posledično škodo oziroma kakršnokoli povzročeno škodo, kot sledi:

 • za poškodbe in zdravstvene posledice katerekoli narave, povzročene indirektno ali direktno z ogledom ali uporabo spletne strani in trgovine Babadu.si;
 • za nepooblaščeno rabo strežnikov in strežniških sistemov in s tem ogrožanje osebnih informacij uporabnikov oziroma vseh hranjenih informacij;
 • za katerokoli prekinitev prenosov s spletne strani in trgovine Babadu.si ali nanjo;
 • za napake v programski kodi, viruse, trojanske konje ali podobno; v kolikor pride zaradi navedenega do napake pri prikazu izdelka ali ponudbe, ima Babadu kot ponudnik pravico do odstopa od pogodbe, pri čemer se zavezuje, da bo kupca, ki bi oddal naročilo, povezano z napako, takoj po seznanitvi obvestil v elektronski ali pisni obliki ter kupcu nedvoumno navedel, da odstopa od pogodbe; v takem primeru bo Babadu d.o.o. kot ponudnik kupcu nemudoma, najkasneje pa v roku osmih (8) delovnih dni od odstopa od pogodbe vrnil vsa morebitna že prejeta plačila.

22. Uporabnik sam nosi vse stroške, povezane z uporabo spletnih strani in trgovine Babadu.si.

23. Ponudnik lahko v okviru spletne strani in trgovine omogoča tudi prijavo oz. naročilo na elektronske novice in obvestila. Uporabnik se strinja, da ga ponudnik ob prijavi na elektronske novice in obvestila občasno obvešča o novostih na spletni strani in trgovini babadu.si, o novostih v ponudbi in promocijskih akcijah. Ponudbnik se obvezuje, da e-naslova uporabnika ne bo na noben način zlorabil ali posredoval tretji osebi.  Za prijavo na novice in obvestila je obvezen vnos veljavnega elektronskega naslova. Po prijavi na elektronske novice in obvestila bo uporabnik prejel elektronsko pošto, s katerim mu bo ponudnik potrdil prijavo na elektronske novice in obvestila.Ponudnik bo uporabniku pošiljal novice in obvestila na elektronski naslov v obsegu in vsebini v skladu s svojo presojo. Uporabnik se lahko od prejema novic in obvestil kadarkoli odjavi, s klikom na povezavo vsebovano na dnu prejete novice oz. obvestila. Prejete novice in obvestila so zgolj informativne narave.


Pogoji nakupa in prodaje izdelkov preko spletne strani in trgovine Babadu.si

24. Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku ob vsakem nakupu izdelkov preko spletne strani in trgovine Babadu.si zagotovil naslednje informacije:
a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
c) bistvene značilnosti izdelkov (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
d) dostopnost oz. rok dobave izdelkov,
e) pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),

f) cene izdelkov, iz katerih bo tudi razvidno, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
g) način plačila in dostave,
h) časovno veljavnost ponudbe,
i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane uporabnika vračilo izdelka,
j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki.

25. Ponudnik uporabnikom zagotavlja naslednje plačilne metode:

a) Plačilo po povzetju, ki je primerno, če uporabnik želi, da se mu naročeno blago dostavi na njegov domači naslov v Sloveniji.

b) Plačilo po kartici ali predračunu na poslovni račun ponudnika. Ob plačilu uporabnik prejme potrdilo o plačilu in kupljeni izdelek na izbrani naslov -domači naslov ali katerikoli drugi naslov na območju Slovenije.

Račun prejme plačnik računa in ne prejemnik, če je to druga oseba.

26. Vse cene so v evrih in vključujejo DDV. Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen, razen če ni drugače navedeno (primer akcij in posebnih popustov). Cene veljajo od trenutka, ko jih uporabnik potrdi pri naročilu na spletni strani ali v spletni trgovini.

27. Roki veljavnosti akcijskih ponudb so vsakokrat navedeni ob sami akcijski ponudbi in se lahko med seboj razlikujejo.

28. Uporabnik ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema izdelka ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Uporabnik lahko svojo odločitev sporoči pisno na naslov Babadu d.o.o, Ul. Fortunata Berganta 3, 1241 Kamnik ali po elektronski pošti na na naslov info@babadu.si. V primeru odstopa od pogodbe je dolžan uporabnik vrniti izdelek ponudniku v roku tridesetih (30) dneh od sporočila.

Prav tako se za pravočasno obvestilo o odstopu od pogodbe šteje tudi neposredno vračilo izdelka v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga, ne da bi bilo za to potrebno predhodno obvestilo.

Vrnjeni izdelek mora biti nerabljen, nepoškodovan, v originalni embalaži in količinsko nespremenjen. Edini strošek, ki bremeni uporabnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila izdelka. Uporabnik vrne blago na naslov: Babadu d.o.o, Ul. Fortunata Berganta 3, 1241 Kamnik. Ponudnik uporabniku vrne celotno kupnino brez obresti najkasneje v roku petnajstih (15) dni po prejemu izdelka na njegov tekoči račun, ki ga je uporabnik dolžan sporočiti ponudniku.

29. Ponudnik uporabnikom zagotavlja, da so vsi izdelki v prodaji na spletni strani in v spletni trgovini www.babadu.si originalni. Informacija o proizvajalcu in/ali dobavitelju je na voljo uporabniku.


Stvarna napaka 

30. Napaka kupljenega izdelka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku. Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Kupec, ki je ponudnik pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati:

 • ali odpravo napake na izdelku;
 • ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako
 • ali vračilo plačanega zneska.

Natančneje pravico do uveljavljanja stvarnih napak ureja Zakon o varstvu potrošnikov.


Garancija

31. Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Informacija o garanciji je lahko navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Proizvajalec je v skladu z zakonom dolžan kupcu zagotoviti garancijo za brezhibno delovanje kupljenega blaga. Garancijo lahko kupec uveljavlja neposredno pri proizvajalcu ali njegovem pooblaščenem servisu. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom in računom ponudnika.

Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom. Kupec lahko garancijo uveljavlja tudi pri ponudniku, vendar tudi v tem primeru velja določilo iz prejšnjega odstavka.

Vračilo blaga v garancijo se opravi v skladu s pogoji, ki jih proizvajalec navede na garancijskem listu, kupec z vračilom nima stroškov.


Reklamacija

32. Reklamacijo za izdelke in reklamacijo izdelkov ponudnik zagotavlja skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.

Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če je ponudnik poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Ob prijavi reklamacije se izpolni reklamacijski zapisnik.

Na reklamacijskem zapisniku se zapišejo kupčeve ugotovitve in zahtevano izbirno pravico glede rešitve reklamacije. Kupec ima pravico do izbire rešitve, njegova zahteva (zamenjava blaga, dobropis ali vračilo denarja) se zabeleži na reklamacijskem zapisniku. Reklamacijski zapisnik se izpolni v dveh izvodih, en izvod se posreduje kupcu.

Kupec lahko prijavi reklamacijo:

 • takoj ob dostavi vozniku/dostavljavcu
 • izpolni reklamacijski zapisnik, ki se nahaja na spletni strani MST
 • pokliče v klicni center, kjer se izpolni reklamacijski zapisnik.

Vsako pritožbo in reklamacijo bo ponudnik obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije na izdelke oziroma storitev lahko sporočite na e-naslov info@babadu.si ali na številko 030 240 250.

 

Odstop od pogodbe

33. Kupec ima možnost, da v roku 14 dni od nakupa oziroma od prejema izdelka odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek. Izdelek se mora vrniti nepoškodovan, načeloma v originalni embalaži ter nespremenjeni količini v 14 dneh od odstopa pogodbe. Kupec nosi strošek vračila blaga – poštnine.

V primeru odstopa od pogodbe, ponudnik kupcu vrne kupnino v 14 dneh od prejema odstopne izjave kupca. Ponudnik ima pravico vračilo kupnine zadržati do prevzema vrnjenega blaga ali do predložitve dokazila, da je kupec izdelek poslal ponudniku. Možnost vračila ne velja za izdelke, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok uporabe.

 

Vračilo blaga 

34. Skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov ima kupec pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Kupec si lahko s spletne strani prenese obrazec za odstop od pogodbe ali pošlje katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, na info@babadu.si. V tem primeru ponudnik pošlje kupcu potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca na trajnem nosilcu podatkov.

Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe (nakupa). Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec.

Vračilo vplačil bo izvedeno nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Ponudnik vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Vrnitev prejetega blaga ponudniku v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Možnost vračila ne velja:

 • za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca oz. je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ker je neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
  • za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok trajanja;
  • za zapečatene izdelke ali če je kupec po dostavi odprl varnostni pečat.

Izdelka potrošnik ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo izdelka, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

Dobava  

35. Kupljeni izdelki bodo dostavljeni na katerikoli naslov na območju Slovenije. Za dostavo skrbi Pošta Slovenije ali drug dobavitelj po izbiri ponudnika. Za blago na zalogi je dobavni rok do 5 delovnih dni, v kolikor pa blago ni na zalogi, je uporabnik o tem obveščen pred zaključkom nakupa, kot tudi o ocenjenem oz. predvidenem roku za dobavo.

36. Ob naročilu izdelkov v skupni vrednosti do 80 EUR znašajo stroški pakiranja in dostave 3,50 EUR (ne glede na težo, količino in velikost vašega naročila). Ob naročilu izdelkov ob skupni vrednosti nad 80 EUR so stroški pakiranja in dostave brezplačni. Uporabniku bo Pošta Slovenija ali drug dobavitelj pri plačilu po povzetju zaračunal še provizijo po veljavnem ceniku dobavitelja.

37. Uporabnik na spletni strani in spletni trgovini babadu.si izbere izdelke, ki jih želi kupiti in nakup potrdi z uporabo kontaktnega obrazca. Pred potrditvijo nakupa je dolžan uporabnik preveriti vse izdelke, svoje podatke in končni znesek naročila in lahko naročilo po potrebi tudi popravi. Uporabnik nato s ponudnikom dogovori podrobnosti o načinu plačila in načinu dostave. Če želi uporabnik plačati po predračunu, mora to omeniti ponudniku pri dogovoru.

Zaradi morebitnih zlorab si ponudnik pridržuje pravico, da naročilo še pred pošiljanjem preveri po telefonu. Arhiv s podatki o naročilih je v obdobju, določenem z veljavnimi predpisi, na voljo na sedežu podjetja. Pregled naročila posameznega uporabnika ponudnik omogoči temu uporabniku na zahtevo.

38. Morebitne pritožbe in reklamacije uporabniki pošljejo ponudniku preko e-poštnega naslova info@babadu.si ali po pošti na naslov: Babadu d.o.o., Fortunata Berganta 3, 1241 Kamnik. Postopek obravnave pritožbe oz. reklamacije je zaupen. Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo oz. reklamacijo, sporočil uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

 

Pritožbe in spori

39. Ponudnik si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno. 

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda preko e-poštnega naslova ali pisno na naslove ponudnika, razvidne na spletnih straneh ponudnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. V primeru, da kupec/potrošnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, lahko v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat.št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s »Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov«, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je kupcu/potrošniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za kupca/potrošnika brezplačen (kupec/potrošnik krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT. Ponudnik v skladu z ZlsRPS objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov.

 

III. Pravica do zasebnosti in varovanje osebnih podatkov

35. Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov). Vsi podatki, pridobljeni preko spletne strani in trgovine www.babadu.si bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

 

IV. Končne določbe

36. Ponudnik sme v skladu s svojo odločitvijo kadarkoli spremeniti te splošne pogoje. Ponudnik bo obvestil uporabnike o spremembah splošnih pogojev na običajno zanesljiv način (z objavo na spletni strani).  Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami splošnih pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne strani in trgovine Babadu.si.

37. Predmetni splošni pogoji veljajo od 20.02.2011.

38. Dodatne informacije v zvezi z uporabo spletne strani in spletne trgovine so uporabnikom na voljo na telefonski številki 030 240 250 in elektronskem naslovu info@babadu.si.